Poziv za podporo znanosti za izhod iz krize

Roman Jerala je pripravil poziv za podporo znanosti za izhod iz krize, ki ga lahko podpišete na spletnih straneh: www.znanost.biz.

Iz poziva:
Menimo, da lahko znanost, tehnologija in visokošolsko izobraževanje najbolj prispevajo k ponovni rasti gospodarstva s povečanim vlaganjem v razvoj, in ne s finančnimi rezi, ki lahko dolgotrajno oslabijo znanstveno-tehnološko podlago. Financiranje terciarnega izobraževanja na študenta je bilo že doslej prenizko in število strokovnjakov na veliko področjih tehnike, naravoslovja in medicine že doslej ni bilo zadostno za potrebe razvite družbe in visokotehnološko razvitega gospodarstva. S krčenjem financiranja in posledičnim odpuščanjem mladih strokovnjakov, ki jih oslabljeno gospodarstvo ne bi zmoglo absorbirati, bi še dodatno povzročili odliv strokovnjakov v tujino, še preden začnejo družbi vračati investicije v njihovo izobraževanje, kar je s stališča nacionalnega gospodarstva najbolj potratno.

Oznake: