Eksperimentalno preverjanje učinkovitosti ukrepov

Ekonomistka Esther Duflo z MIT-ja eksperimentalno preučuje, kateri ukrepi za odpravljanje revščine dejansko delujejo oziroma so učinkoviti. Morda bi bilo smiselno tovrstno prakso iz tretjega sveta aplicirati tudi na prvega? Najrazličnejši ukrepi, ki jih neprestano sprejemajo recimo razvite države, so le redkokdaj osnovani na rezultatih dejansko izvedenih dvojno slepih eksperimentov.
Over 1 billion people live on less than $1.25 a day. Amazingly, very little is known about how they make economic choices and what might help ease their lives. Economist Esther Duflo, 38, is changing that. ... she has broken out of the ivory tower to do something economists rarely do: gather real data to see what really works in alleviating poverty. ... Last year she won the John Bates Clark Medal, which makes her a Nobel winner in waiting. But she isn't waiting to make the world a better place. (The 2011 TIME 100)

Oznake: