Mark Lynas: za jedrsko energijo

V zadnjem zapisu na svojem blogu ("In defence of nuclear power", 19.1. 02) eden najvplivnejših okoljskih publicistov in avtor kultne knjige o podnebnih spremembah Six Degrees, razlaga, zakaj podpira jedrsko energijo.
"Ironically, however, today’s attack on nuclear comes from environmentalists, many of whom have devoted years of their lives to raising awareness of the threat from climate change and seem unable to appreciate the harm they are currently doing."
Kot prispevek k razpravi še (nasprotno) stališče nemške Etične komisije za varno energetsko oskrbo, ki ga je na pobudo zvezne vlade oblikovala lansko leto. (Izvirnik v nemščini)

Bistvo njihovega stališča je pozicija, da obeh tveganj (podnebnih sprememb in jedrske varnosti) ni mogoče primerjati na isti ravni in z istimi kriteriji. To je natančno nasprotna pozicija, kot jo zastopa Lynas.

There are various answers to the question of whether the climate problem is greater or smaller than the problems resulting from nuclear disasters, but essentially there is no reasonable basis for comparison. It remains a matter of ethical responsibility to fight  climate change just as seriously as guaranteeing the safety of the energy supply. For  the period of the nuclear withdrawal, the climate policy targets are fixed. The  assumption that targets may be compromised by the nuclear withdrawal is not founded. (Poročilo Komisije, str. 21)
(Pod opombo bi dodal samo še to, da pojma "tveganja", kot ga uporablja Komisija, ne smemo povsem razumeti v vsakdanjem pomenu besede, ampak gre za kompleksen pojem, pravzaprav lahko že skoraj govorimo o posebni vedi ali "znanosti o tveganju". Nekaj osnov sicer navaja tudi samo poročilo v 4. paragrafu.)

Oznake: