Češko ustavno sodišče polaga roke s Sodiščem EU

Leta 2009 je nemško zvezno ustavno sodišče izdalo pomembno odločbo o ustavnosti Lizbonske pogodbe, v kateri je pravzaprav evropskim sogovornikom ponujalo nemško videnje delovanja evropskega prava. Tedaj sem tako (nič kaj presenetljivo) oceno podkrepil tudi z ugotovitvijo, da je bila dolga sodba isti dan na spletni strani sodišča na voljo tako v nemškem izvirniku kot v angleškem prevodu. Evropa je čakala na sodbo in Nemci so ji ustregli z verzijo v najbolj dostopnem jeziku.

Čehi so se iz tega nemara nečesa naučili. Ni šlo isti dan, ampak dan kasneje, pa tudi ni na voljo celotna odločba, temveč zgolj njen povzetek, a vendarle: včeraj je češko ustavno sodišče izdalo odločbo, v kateri se postavlja po robu Sodišču Evropske unije in izrecno zavrača ugotovitve oziroma posledice konkretne sodbe luksemburškega Sodišča v zadevi Landtová iz lanskega leta.

Spor se nanaša na čezmejno uporabo oziroma upoštevanje sistemov socialne varnosti ter češko ureditev, po kateri so češki državljani s stalnim prebivališčem na Češkem dobivali dodatek, če je bila dajatev za starost zaradi dela upoštevne zavarovalne dobe na Slovaškem, določena po posebnem sporazumu med Češko in Slovaško, nižja od tiste, ki bi jo prejemali v primeru celotne zavarovalne dobe na Češkem. Sodišče EU je češki ureditvi in ustavnemu sodišču očitalo (neposredno in posredno) diskriminacijo na podlagi državljanstva, češko ustavno sodišče pa Sodišču EU očita nepoznavanje oziroma neupoštevanje specifičnih okoliščin nekdanje Českoslovaške republike, ki je v času pred razpadom sploh ni bilo mogoče šteti za čezmejno razsežnost, zaradi česar sodbi v zadevi Landtová kot aktu ultra vires odreka avtoriteto. (Ustavno sodišče ob tem okrca tudi češko vlado, ki da Sodišču EU ni korektno predstavila vseh relevantnih argumentov in na obravnavi celo sama poudarila, da praksa ustavnega sodišča krši pravo EU.)

Če znate češko, si lahko v celoti preberete nález češkega ustavnega sodišča, sicer pa je na voljo tudi že omenjeni angleški povzetek.

Oznake: , ,