Graf, ki označuje našo generacijo (v ZDA)

Graf, ki bi moral postati kulten, je na svojem blogu septembra 2008 predstavil Lane Kenworthy, profesor sociologije in politologije na U. of Arizona.
Graf prikazuje BDP na prebivalca (GDP per capita) s praznimi krogci in rast mediane družinskega dohodka v ZDA s črnimi rombi od l. 1947 do 2007. Prelom med njima okoli 1980 sovpada z začetkom Reaganovega predsedstva v ZDA. Graf plastično ponazori pričakovanja predstavnika sredjega sloja naše generacije v primerjavi z generacijo naših staršev. Zanimivo bi bilo videti podoben graf za Slovenijo (verjetno lahko podoben prelom pričakujemo nekje v 1990-tih).

Oznake: , ,