Biomonitoring kemikalij v ljudeh

Danes je na tiskovni konferenci Urad za kemikalije poročal o prvih rezultatih pilotske raziskave sistematičnega spremljanja škodljivih snovi - Biomonitoring kemikalij v ljudeh. Pri projektu sodeluje tudi IJS. Tale prezentacija poljudno  povzema rezultate. Za začetek zelo pozitivno. Moja sugestija avtorjem bi le bila, da v nadaljevanju laični javnosti nekoliko bolj obsežno interpretirajo rezultate.

Recimo, tole so predstavljeni  grafi glede vsebnosti živega srebra. Zdi se, da vsaj po dveh parametrih odstopajo od referenčnih vrednosti. Spremljajoči dokument sicer  pojasnjuje,
"iz rezultatov prve faze raziskave ugotavljamo, da je izpostavljenost splošnega prebivalstva strupenim kovinam svinec, živo srebro in kadmij nizka ...Ti rezultati so skladni z rezultati drugod po svetu."(*, str.3)
seveda pa se laiku zastavlja vprašanje, kaj preseganje referenčnih vrednosti (ali sploh te vrednosti) realno pomenijo. Denimo, zakaj so vrednosti "nizke" kljub temu, da presegajo referenčne vrednosti?
Je pa pa ta pripomba iz moje strani popolnoma dobronamerna, osebno projekt močno pozdravljam, bojim se le, da si novinarji, ki so danes poročali o tem, niti niso vzeli časa, da bi dejansko prebrali vsa predstavljena gradiva in postavili za javnost zanimiva vprašanja.


Oznake: