Ukinitev železniške povezave z Italijo

Prejšnji teden so ukinili še zadnjo neposredno potniško železniško povezavo Slovenije z Italijo. V Italijo še vedno lahko potujete peš, z avtom, z letalom, s kolesom, kakorkoli, le z vlakom ne več. Škoda.

Zaradi pogodbenih težav med Italijanskimi železnicami (Trenitalia) in Madžarskimi železnicami (MAV-START) bo nepričakovano ukinjen vlak EuroNight Venezia, ki vozi med Budimpešto in Benetkami preko Ljubljane. Z novim voznim redom, ki začne veljati v nedeljo, 11. decembra 2011, ne bo več neposrednega vlaka v prometu z Italijo.
Žal v kratkem času ne moremo zagotoviti nadomestnega vlaka, saj so Italijanske železnice zanj postavile velike administrativne in tehnološke ovire. Zaradi odpovedi vlaka bomo poskusili poiskati druge alternativne možnosti za potovanje v Italijo, kar bi lahko bil avtobusni prevoz, kakor so to ob enakih težavah že storile Avstrijske železnice, ali posebni vlak v poletni sezoni.
Trenutno je mogoče potovati v Italijo, tako da se z vlakom odpeljete v Koper, od koder se lahko odpeljete z avtobusom v Trst, nato pa naprej z vlakom, ali pa potujete z vlakom v Beljak, kjer lahko presedete na avtobus, ki vozi v Benetke. (Slovenske železnice)


Oznake: