Pacifikacija človeštva

Izredno zanimiv članek o zgodovini nasilja je na Edge spisal Steven Pinker.

So a contemporary Englishman has about a 50-fold less chance of being murdered than his compatriot in the Middle Ages.

Oznake: ,