Porazni polletni podatki o kakovosti zraka

Na straneh Agencije za okolje (datum objave 25.8.2011) si lahko ogledamo podatke o preseganju mejnih vrednosti onesnaževalcev v zraku. Posebej "zanimivi" so podatki za prašne delce PM10. Od junija letos namreč velja evropski predpis, ki kot zdravju škodljivo mejo določa 50µg/m3 (24-urna vrednost), ki v koledarskem letu ne sme biti presežena več kot 35 krat.

Samo od januarja do julija letos je bila ta koncentracija presežena v Ljubljani 37 krat, v Mariboru 41 krat, v Celju 42 krat, v Novem Mestu 43 krat, v Murski Soboti 45 krat, v Hrastniku pa 51 krat. (*)

Kar je pri vsem skupaj najbolj žalostno je to, da lahko pravzaprav upravičeno rečete - nič novega.

Oznake: