Ena lastovka ...

To je vsekakor dobra novica, vprašanje le, za koga: vrednost dotacijskega sklada Univerze Harvard se je v zadnjem letu dvignila za 4,4 milijarde ameriških dolarjev in zdaj skupaj znaša 32 milijard USD. To sicer ni najvišja vrednost: ta je bila dosežena konec fiskalnega leta 2008, ko je bil sklad vreden 37,2 milijarde USD, po tem pa izgubil skoraj 30 % svoje vrednosti.

Ha! Pa naj še kdo reče, da Sloveniji v zadnji krizi ne gre relativno dobro. V letu  2008 je bruto domači proizvod Slovenije znašal dobrih 37 milijard EUR. (Torej približno enako kot dotacijski sklad Univerze Harvard, le da tam merjeno v dolarjih, pri nas pa seveda v evrih.)

Leta 2010, po katerem je bil dotacijski sklad Harvarda vreden "le" 32 milijard USD, pa je bruto domači proizvod Slovenije še vedno znašal krepko čez 35 milijard EUR. (Evro je sicer zdaj v primerjavi z dolarjem šibkejši kot leta 2008, a še vedno vreden kakih 1,4 dolarja). Očitno smo krizo prebrodili bolje kot slavni Harvard! Q.E.D.

Če se vam zdi problematično, da celoletni bruto domači proizvod naše države sploh lahko primerjamo z vrednostjo dotacijskega sklada ene same univerze, potem pa vam ni pomoči, oziroma vam vsaj sam ne znam pomagati do boljšega počutja.

Oznake: ,