Gozdarski vestnik o podnebnem skepticizmu

Strokovna revija Gozdarski vestnik - indeksirana, subvencionirana in recenzirana kot zagre - je v številki 69 (2011) 4 objavila članek oziroma letter, v katerem lahko preberemo

Človeški izpusti CO2, ki naj bi bili vir vsega zla, predstavljajo le 3,3% naravnih virov. Zračna vsebnost ogljikovega dioksida dejansko med poletjem in zimo varira za več, kot prispeva človeška dejavnost. Teorija o antropogenem ogrevanju, torej, da človeški izpusti toplogrednih plinov - predvsem ogljikovega dioksida iz izgorevanja fosilnih goriv - povzročajo globalno ogrevanje, je znanstveno povsem diskreditirana ...

Da so naravni viri in ponori CO2 v ravnovesju, človeštvo pa prispeva dodaten CO2 in ga prav nič ne odvzema, je precej osnovni del vednosti o podnebni znanosti . (Kratek povzetek koncepta kroženja ogljika na Sceptical Science v prevodu Slovenskega meteorološkega društva.) Upam, da bo uredništvo revije dalo prostor tudi meteorologom, da odgovorijo na v "pismu" zapisane neumnosti.

Očitno se je Gozdarski vestnik in njegov glavni urednik mag. Franc Perko odločil, da se bo pridružil majhni, a izbrani skupini strokovnih revij, ki zanikanje antropogenih sprememb podnebja obravnavajo kot enakovredne in resne teorije.

Zanimivo bi bilo tudi slišati, kakšno je stališče ostalih članov uredniškega odbora, ki so ugledni člani gozdarske znanstvene skupnosti: doc.dr. Robert BRUS, Franci FURLAN, Dušan GRADIŠAR, Jošt JAKŠA, dr. Klemen JERINA, dr. Aleš KADUNC, doc. dr. Darij KRAJČIČ, prof.dr. Ladislav PAULE, dr. Primož SIMONČIČ, prof.dr. Heinrich SPIECKER, dr. Mirko MEDVED, prof. dr.Stanislav SEVER, mag.Živan VESELIČ, prof.dr. Iztok WINKLER, Baldomir SVET. Če kot zastopniki slovenske gozdarske stroke menijo, da je "podnebni skepticizem" stališče, ki je dovolj relevantno, strokovno in z referencami podkrepljeno, da ima mesto med objavami v osrednji strokovni reviji, je to pomembna zadeva, o kateri se gotovo moramo pogovarjati naprej.

Oznake: