Proti vprašanju URE

Primarna energija je energija primarnih virov energije (virov, ki se pojavljajo v naravi: fosilna goriva - nafta, premog, plin , jedrska goriva - uran, torij, obnovljivi viri energije - biomasa, sonce, veter, geotermalna in energija valov). Primarne energije večinoma ne uporabljamo neposredno, ampak jo spremenimo v sekundarno - elektriko, toploto za ogrevanje, bencin, procesiran naravni plin ali nafta, vodik ... Zadnja stopnja je uporabna energija, torej tista, ki jo neposredno potrebujemo porabniki - svetloba iz žarnice, mehanični pogon strojev in motorjev, topla voda iz pipe ali v radiatorju, ogrevani prostori itd. Vsaka stopnja pretvorbe od primarne do uporabne (in na koncu uporabljene) energije nujno vključuje "izgube", torej del energije, ki se pri pretvorbi spremeni v neuporabno obliko in izgubi iz procesa. V povprečju dobimo kot uporabno energijo na razpolago le 1/3 primarne energije, vse ostalo se izgubi. Del izgub je seveda fizikalno nujnih. Del pa jih je mogoče zmanjšati z bolj optimalno uporabo in tehnologijami (varčna "žarnica" npr. za enako količino uporabne svetlobe porabi manj elektrike ...). To polje so poimenovali učinkovita raba energije, pogost akronim je URE, v angleščini pa energy efficiency.

Graf energetskega toka (energy flow) za Nemčijo. V H.J. Wagner, Energy, Haus Publishing 2008

*"Non-energetic consumption" v grafu označuje ogljikovodike, ki se ne porabijo neposredno pri proizvodnji energije, ampak npr. kot surovine v kemični industriji

Oznake: