O dostopu do pravnega varstva

... v pravu EU bo jutri na PF predavala Maria Elvira Méndez Pinedo, španska profesorica prava EU in EGP, ki živi in predava na Islandiji. Dopoldne (ob 11h) bo imela predavanje z naslovom "Access to Justice in EU Law" v senatni sobi (v pritličju levo), popoldne (ob 16h) pa še bolj interaktivni seminar na isto temo v kletnem seminarju S5. Če vas mikajo tovrstne teme o pravu EU, vabljeni!

Oznake: ,