Referendum - brez cene

Trije pomladanski referendumi bi v najslabšem primeru lahko koštali 3 x 4.500.000 EUR = 13.500.000 EUR. Kako bi se (recimo po modelu znane reklame za Mastercard in njenih variacij) to prevedlo v raziskovalno opremo, po podatkih o nabavni vrednosti inštrumentov iz ARRS Evidence raziskovalne opreme? Koliko kosov posameznega dragega inštrumenta bi dobil za ta denar?

Masni spektrometer LTQ Orbitrap XL ETD (IJS - predlog?): 15 kosov
Visokoločljivi 500 MHz spectrometer na magnetno resonanco za trdno snov (IJS): 20 kosov
Nizkovakuumski vrstični elektronski mikroskop z EDS, WDS in EBSD analizatorji
(Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo): 23 kosov
Oprema za pripravo in analizo bio-čipov (Univerza v Ljubljani , Medicinska fakulteta): 29 kosov
PCR v realnem času ABI 7900 (Nacionalni inštitut za biologijo): 117 kosov
Laboratorijska oprema za delo z mišmi, ki so proste določenih škodljivih mikroorganizmov -Specific patoge-free; SPF (Onkološki inštitut): 162 kosov
Humanoidni robot (IJS): 177 kosov
Sistem za pridobivanje ultra čiste vode
(Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko): 214 kosov
Sledilec očesnih premikov (eye-tracker) EyeLink 1000 Desktop Mount (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta): 339 kosov


Demokracija? Priceless.
Oznake: