Ločevanje med zadevo in človekom

Obisk Harvarda je z lepimi spomini za mano. V včerajšnji (še čez lužo napisani) IUS kolumni si lahko preberete nekaj pravnih razmislekov ob obletnici. Tu pa lahko kot bonus dodam še eno misel, ki nam je vsem dobro znana, a pogosto v praksi zanemarjena.

Navezuje se na klepet z omenjenima sodnikoma Vrhovnega sodišča Kennedyjem in Kaganovo, ki je bil poln duhovitosti in sproščenih anekdot o življenju in delu na Vrhovnem sodišču - visoka gosta sta se po tej plati res izkazala, vsi skupaj pa v njuni družbi zelo dobro imeli. Po usmeritvi je sicer Anthony Kennedy zmerno konzervativni sodnik (ki je po odhodu O'Connorjeve eden glavnih kandidatov za odločilni peti glas ene ali druge večine v najbolj kontroverznih temah) in bolj pri koncu svoje kariere, četrt stotetja mlajša Kaganova pa bo skoraj gotovo dolga desetletja eden prodornejših glasov liberalne plati sodišča.

Kennedy je ob opisu dela na sodišču med drugim omenil tudi potrebo po tem, da znaš ločevati med strokovnim in osebnim nestrinjanjem. Predvsem mladi pravni svetovalci naj bi s tem imeli težave. Nekoč je tako do njega prišel eden njegovih svetovalcev in ves ogorčen komentiral odločanje sodišča o neki zadevi: "Tega Stevensu preprosto ne smete dovoliti!" Sodnik Kennedy je mladega svetovalca pogledal in mu odgovoril: "Mislite na Johna Paula Stevensa, ki ga poznam veliko, veliko dlje kot vas?"

Sodnika, oba s kolegi na praznovanju okroglih obletnic svoje harvardske diplome (Kennedy z letnikom 1961, Kaganova z letnikom 1986), sta se na klepetu sproščeno dopolnjevala. In to le nekaj dni po tem, ko je Elena Kagan v zadevi Arizona Christian School Tuition Organization v. Winn napisala svoje prvo odklonilno ločeno mnenje, ki se mu je pridružila tudi preostala trojica "liberalne" manjšine na sodišču, Anthony Kennedy pa večinsko mnenje in s tem sodbo sodišča.

P.S. Daljši opis tega dogodka z zanesljivimi povzetki določenih izjav (le z nekoliko manj lahkotnim humorjem v zapisanem poročilu, kot pa ga dovoljuje sproščeni (po)govor) je v angleščini dostopen na spletni strani HLS.

Oznake: ,