Kako izračunati ceno doktorskega študija?

Zanimivo vprašanje. Tule je (seveda povsem hipotetičen) primer ( seveda povsem hipotetične fakultete, hipotetične univerze):

Raziskovalno delo / mentorstvo 1.650 €
Izvedba predmeta z izpitom 2.250 €
Komisija za primernost teme 850 €
Komisija za oceno z zagovorom
doktorske disertacije 1.550 €
Materialni stroški - doktorske listine,
knjižnica, mat. stroški in razvoj
oddelkov, gostujoči .... 2.450 €
Stroški dela administrativno-tehničnih
služb, elektrika, voda, ogrevanje,
čiščenje, varovanje 1.750 €

SKUPAJ 10.500 €

Oznake: