Bose z donacijo od sedaj v lasti MIT

Amir Bose, 81, je bil od leta 1956 do 2001 profesor elektroinžinirstva na MIT (po tem, ko je tam opravil diplomo, magisterij in doktorat). Na dodiplomskem študiju je predaval tudi po tem, ko je l. 1964 ustanovil družbo Bose, izdelovalca audio sistemov. Le ta ima sedaj več kot 12000 zaposlenih, Amir Bose pa je "težak" nekje med 1 in 2 milijardami dolarjev. Do pred kratkim, to je, saj je sedaj večino delnic družbe Bose podaril MIT (delnice, ki jih bo imel v lasti MIT ne nosijo glasovalne pravice, MIT jih tudi ne more prodati, bo pa MIT dobival dividende).

Oznake: , ,