Varnost nuklearne elektrarne Krško

Na včerajšnji okrogli mizi "Jedrska energija: prihodnost ali zabloda?" ki jo je v Ljubljani pripravila stranka LDS, je dr. Tomaž Žagar iz GEN energija povedal nekaj zanimivih podatkov, ki vsaj meni niso bili evidentno znani.

Glavno "tveganje" Krškega, torej položaj elektrarne na potresnem območju, je dobro rešen z gradnjo. Reaktor bi nepoškodovan preživel potres velikosti pospeška 0,6 g, čeprav je projektni pospešek za lokacijo Krško 0,3 g, kar ustreza potresu 6 stopnje. 0,6 g je več kot so doživele jedrske elektrarne na Japonskem. Seveda pa tako močni potresi tu geološko praktično niso mogoči. (Kljub potresni ogroženosti je ta v Krškem povsem druge magnitude kot v Fukušimi. Japonski potres se je sprožil na robu (stiku) dveh največjih kontinentalnih plošč na svetu. V Sloveniji pa so viri potresov znotraj ene kontinentalne plošče.)

Projektna izhodišča predvidevajo tudi rešitve za "črn scenarij" v Krškem ki izhaja iz predpostavke, da se reka Sava »ustavi«. kar bi elektrarno lahko potencialno odrezaol od vira vode za hlajenje. Za to je v Savi ob NEK zgrajen maksimalno protresno varno zgrajen jez, za katerim je bazen – jezero z zadostno količino vode za hlajenje.

Fukušimski scenarij prinaša prekinitev virov energije, ki sploh poganjajo črpalke za hlajenje reaktorja in skladišča visokoradioaktivnih odpadkov. Na Japonskem je cunami onesposobil zadnje agregate (zaščita je bila načrtovana za val do višine 10m, ta pa je bil do 23 m visok). Kakšen je backup energije za krške črpalke? Najprej ima Krško ločeno napajanje po 400 kV in 110 kV omrežju (dva ločena vira), potem obstaja direktna fizična povezava po daljnovodu do bližnje plinske termoelektrarne Brestanica. Potem ima seveda svoje agregate. Meni nova informacija pa je, da ravno sedaj načrtujejo varnostno nadgradnjo z agregati, ki bodo delovali tudi ob predpostavki ogromne poplave na območju nuklearke.

Oznake: