Pomen izobrazbe v informatizirani družbi

V svoji nedavni NY Times kolumni je Paul Krugman zastavil nekoliko nekonvencionalno tezo, da informacijska tehnologija ne povečuje potreb po visokoizobraženih delavcih, temveč jih celo zmanjšuje. Vzrok za to so algoritmični pristopi, ki lahko nadomestijo mnogo dela, ki so ga do nedavnega opravljali visokoizobraženi kadri. Navaja zanimiv primer iz pravne stroke, kjer računalniški algoritmi že nadomeščajo pravnike pri prečesavanju dokumentacijskega gradiva. Spodnja misel spominja na podobno tranzicijo izpred dobrih 200 let
'People get bored, people get headaches. Computers don't.'
Ob tem se postavlja kar nekaj zanimivih dilem, ki so zelo aktualne tudi v kontekstu slovenskega (visokega) šolstva, npr.
'One is whether emphasizing education [...] is, in effect, fighting the last war,...'