25% - nov cilj zmanjšanja izpustov CO2 do 2020 za EU

Danes je Evropska komisija sprejela novo strategijo ciljev za prehod v nizkoogljično gospodarstvo do l. 2050 ("Roadmap for building a competitive low-carbon Europe by 2050"). Kot dolgoročni cilj strategija govori o 80% do 95% zmanjšanju izpustov do l. 2050 glede na izhodišče l. 1990; a to je po moje manj pomembno kot sprememba bolj kratkoročnih ciljev, ki so zaradi krajšega roka mnogo bolj zavezujoči.
Komisarki za ukrepe glede podnebnih sprememb Connie Hedegaard je namreč uspelo doseči povečanje cilja do l. 2020 iz sedanjih 20% na 25%. Sama je sicer zagovarjala cilj 30% zmanjšanja, vendar je že doseženo velik uspeh glede na opozicijo, ki se je mobilizirala proti, na čelu z evropskim komisarjem za energetiko Oettingerjem in močnimi energetskimi in industrijskimi lobisti. (O tem članek v Guardianu)

Oznake: