Erdosev kombinatorični problem rešen

Matematika Nets Hawk Katz (Indiana University) in Larry Guth (IAS, Princeton) sta očitno (vsaj polovično) rešila Paul Erdösev problem ločenih razdalj v diskretni geometriji iz leta 1946. Rešitev uporablja geometrično reformulacijo originalnega problema in teorem s čudovitim imenom "polynomial ham sandwich theorem". Erdös je pred 65 leti ponudil nagrado 500 USD za rešitev problema in avtorjema se očitno obeta polovica nagrade (ker se spodnja meja ne ujema logaritemsko z Erdösev domnevo, eksponent pa je natanko pravi).

Oznake: ,