Quango bi lustriral Filozofsko fakulteto

Ministrstvo za pravosodje ima Sektor za popravo krivic in narodno spravo. Iz zgodovinskega dela tega sektorja je vlada l. 2008 ustanovila javni zavod Študijski center za narodno spravo. Inštitucija je torej dokaj tipičen primer tega, kar Britanci imenujejo quango (quasi NGO, ali kvazi nevladna organizacija).

Naš quango je sodeloval pri pripravi poročila, ki ga je naročila Evropske komisija, z naslovom The memory of the crimes committed by totalitarian regimes in Europe. S končnim predlogom poročila (nosilec njegove priprave je španski inštitut IPP) slovenski sodelavci niso povsem zadovoljni, zato pred sprejemom v Evropskem parlamentu predlagajo določene korekture. Zaenkrat so javno objavljene na tem linku, ena od pripomb pa se glasi:

Page 345., Slovenia, ADD: There are still historians lecturing at universities who previously operated as instruments of the Communist Party, such as involvement in the Historical Commission in the Central Committee or those who advocate only a slightly modified historiography of the previous regime. Of course, these historians educate teachers and other professors (glorification of NOB, denial of communist crimes during W.W. II. etc.) The curricula are inadequate. The new curricula in 2008 solve the issue by using thematic sections, but they were only introduced in secondary schools and not in primary schools.

Quango torej trdi, da je akademsko poučevanje zgodovine pri nas neustrezno, to pa naj bi bilo zato, ker jo poučujejo s komunizmom kontaminirani univerzitetni učitelji. Ti glorificirajo NOB in zanikajo komunistične zločine.
Tako odkritega napada na akademsko neodvisnost in implicitnega poziva k lustraciji iz strani vladnih ali kvazi-vladnih inštitucij se skoraj ne spomnim. Proti njemu je danes protestiral profesor Božo Repe, zgodovinar na Filozofski fakulteti UL (Odprto pismo Borutu Pahorju, Alešu Zalarju in Gregorju Golobiču, Dnevnik 15.1.2011); v pismu po moje povsem upravičeno pričakuje, da se o nesramnem izletavanju svojega quangoja izreče vlada.

Oznake: