Ukinjanje obvezne garancije

Zveza potrošnikov nas je opozorila, da do pojutrišnjem poteka javna razprava o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov. Pomembna je zato, pravi Zveza potrošnikov, ker predlog novega zakona ukinja obvezno 45-dnevno garancijo za vse izdelke.

Predlagatelj, vlada oz. ministrstvo za gospodarstvo, se sklicuje na EU direktivo, ki naj bi od nas terjala to spremembo. ZP trdi, da to ni res, in zahteva podaljšanje javne razprave do 15. januarja 2011, kar se meni zdi zelo razumen predlog. Tako pomembne spremembe enostavno ni spodobno postiskati naprej v prednovoletnem času, če iskreno spoštujemo demokratične procedure.

Moje mnenje vsekakor je, da je liberalizacija tu nesprejemljiva. Domnevam, da je argument zanjo zaščita prostega trga in domneva racionalnosti potrošnikov, v smislu, "saj bodo kupci/trg sami dali prednost tistemu, ki bo ponudil boljšo garancijo, in zavrnili tistega brez nje." To je čisti nesmisel. V iracionalnem okolju zavajajočih reklam, popustov, ponudb, nagrad, žrebanj, obrokov in topšopov, ki jih komaj kdo nadzoruje, je argument racionalne odgovornosti kupcev nesmiseln. Če kje, mora prav na področju zaščite potrošnikov država obdržati svojo regulativno vlogo v največji meri, ne pa, da se v imenu svobode trga in EU direktiv umika.

Zakon:

K 3. in 4. clenu:
S 3. clenom predloga zakona se spremeni naslov IV. poglavja ZVPot, ki se glasi »garancija«, s 4. Clenom predloga, pa se crtajo cleni od 15.b do 21. clena, ki v sedanji ureditvi urejajo garancijo za brezhibno delovanje stvari (»obvezno garancijo«). Sprememba naslova in crtanje navedenih clenov je potrebno zaradi nove ureditve podrocja garancije, in sicer gre za uskladitev oziroma prenos clena 6 Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij, ki predpisuje le prostovoljno garancijo. IV. poglavje bo tako podrobneje uredilo prostovoljno garancijo, kot to doloca clen 6 Direktive 1999/44/ES in katero smo v sedanji ureditvi imeli urejeno le s 4. odstavkom 18. clena ZVPot. Z navedeno spremembo se je nacionalna zakonodaja v celoti uskladila z Direktivo 1999/44/ES, katera »obvezne garancije« ne pozna.

Zveza potrošnikov:

Obvezna garancija za t.i. tehnično blago, ki je v Sloveniji uzakonjena že skoraj 40 let, zagotavlja potrošnikom in drugim kupcem, da bo proizvajalec ali prodajalec najkasneje v roku 45 dni brezplačno odpravil morebitne okvare na izdelku, če se pojavijo v določenem (garancijskem) roku, ali pa mora izdelek zamenjati z novim. Poleg tega je zagotovljeno servisiranje izdelkov, saj zakon določa obveznost organiziranja ustrezne servisne mreže in preskrbe z rezervnimi deli tudi določen čas po izteku obvezne garancije. ...
Predlagane spremembe so v nasprotju s programom varstva potrošnikov na nacionalni in tudi evropski ravni, saj neposredno zmanjšujejo doseženo raven zaščite potrošnikov in znižujejo učinkovitost tržnega nadzora, ko odvzemajo pravno podlago za ukrepanje inšpekcijskih organov. ...
Ministrstvo za gospodarstvo se je za spremembo zakona odločilo brez ustrezne razprave na strokovnem svetu Urada RS za varstvo potrošnikov in brez posvetovanja z ZPS, čeprav ga k temu zavezuje nacionalni program varstva potrošnikov. Kot ugotavljajo v ZPS, je ministrstvo predvidelo samo 14 dnevno obdobje za javno razpravo, zato predlagajo, da se čas javne razprave podaljša najmanj do 15. januarja, v tem obdobju pa se tudi skliče srečanje strokovnega sveta Urada za varstvo potrošnikov.


Oznake: