Koliko slovenskih študentov v ZDA?

Na straneh Javnega sklada republike slovenije za razvoj kadrov so objavljeni delni podatki poročila Open Doors 2010 o študentski populaciji v ZDA. Na visokošolskih inštitucijah je bilo v letu 2009/2010 vpisanih 192 slovenskih študentov. Naslov novice sicer pravi, da se je število podiplomskih študentov iz SLO v ZDA povečalo za kar 11% glede na prejšnje leto. A celotno število študentov iz SLO v ZDA je v resnici upadlo za 3%. Sicer pa: če normiramo številke celotnih tujih študentov glede na svetovno populacijo, dobimo podatek, da je število študentov iz slovenije na ameriških inštitucijah skoraj povsem enako svetovnemu povprečju (en študent na 10tisoč prebivalcev). In je tudi enako normiranemu številu za Kitajsko in Indijo...

Oznake: ,