Treba bo preiti od besed k dejanjem!

Abstraktnih analiz, strategij, apelov in pobud, kako izboljšati v povprečju dokaj klavrno stanje našega univerzitetno-raziskovalnega prostora, imamo že zelo veliko. V bistvu je najrazličnejšim idejam že kar težko slediti, zato počasi prihaja čas, ko bo treba nekaj konkretnega tudi narediti.

V razpravo dajem preprosto idejo, ki nič ne stane, bi pa dolgoročno gotovo marsikaj uredila. Naj se sprejme pravilo, da so na državnih univerzah in inštitutih, kjer je v zadnji instanci delodajalec država, pedagoške in raziskovalne zaposlitve za sedem let in ne za nedoločen čas. To naj velja za vse od asistentov do rednih profesorjev, brez kakršnih koli izjem. Ob tem naj se ukine klasičen sistem ocenjevanja in napredovanja preko habilitacij, namesto tega naj se delovno mesto in rang zaposlitve določi vsakič znova ob novi oziroma ponovni zaposlitvi. Mislim, da bi se edino tako povečalo kroženje ljudi in sodelovanje, kar je pri nas velik strukturni problem. Sedem let je po drugi strani doba, po kateri je tako ali tako priporočljivo menjati službo. Prepričan sem, da bi tak ukrep deloval zelo pozitivno na naš raziskovalen sistem, samo dovolj skrbno in premišljeno bi ga bilo treba uvesti.

Kaj menite, oziroma imate morda kako boljšo idejo?

Oznake: ,