Največji slovenski industrijski onesnaževalci

Prejšnji mesec je je Agencija RS za okolje objavila poročilo o emisijah bolj ali manj škodljivih snovi v zrak iz industrije v l. 2009. Podatki ARSO so zbrani v tej tabeli . Gre za podatke, ki so jih posredovala podjetja, ki morajo o tem po zakonu poročati, in ne za meritve ARSO. Vsekakor pa gre za zelo zanimive informacije, ki so bile po moje deležne premalo – praktično nič – pozornosti medijev. Jasno je, da vsaka industrija vedno proizvaja nevarne odpadke, zato bi bilo zgražanje na čisto prvo žogo nesmiselno. Po drugi strani pa je dejstvo, da je količina emisij katerekoli industrije skoraj vedno podvržena stroškovnemu vidiku. Za podjetje je »čistoča« dražja, in obratno.

Zato je seznanjenost s temi podatki za javnost tako pomembna. Saj nazadnje lahko edino mi pritisnemo na onesnaževalce, da še bolj zmanjšajo svoje emisije – ne pa, da so zadovoljni s tem, da ostanejo znotraj zakonsko določenih zgornjih mej.


Iz tabele sem izbral nekaj primerov treh največjih onesnaževalcev po kategorijah snovi, ki ji določa ARSO. Vse količine (ocena letne emisije za l. 2009) so izražene v kilogramih. In nagrade dobijo ...


žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot SO2

1. TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O.

4.123.000,00

2. TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE D.O.O

1.495.585,39

3. TE-TOL

Ljubljana

408.009,82


dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2

1. TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O.

7.380.000,00

2. SALONIT ANHOVO D.D.

1.233.250,00

3. TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE D.O.O

1.155.851,17


ogljikov monoksid (CO)

1. KOLEKTOR MAGMA d.o.o.

Ljubljana

5.986.760,72

2. TALUM, D.D.

2.609.236,80

3. SALONIT ANHOVO D.D.

1.406.250,00


živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg

1. STEKLARNA ROGAŠKA d.d.

122,68

2. ABRASIV MUTA d.o.o.

120,00

3. SALONIT ANHOVO D.D.

35,77


svinec in njegove spojine, izražene kot Pb

1. STEKLARNA ROGAŠKA d.d.

180,59

2. metal ravne d.o.o.

144,00

3. VALJI, D.O.O. ŠTORE

96,74


celotni prah

1. TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O.

202.000,00

2. URSA SLOVENIJA, D.O.O.

Novo Mesto

110.235,60

3. Nolik d.d.

Kočevje

61.983,00


VSOTA rakotvorne snovi I. nev. sk. (»snovi, ki po dokazanih podatkih z gotovostjo povzročajo rakava obolenja pri ljudeh« (1.) (2.) Op. L.O.)


1. LIVARNA GORICA, D.O.O.

206,30

2. TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O.

29,60

3. TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE D.O.O

18,58VSOTA rakotvorne snovi II. nev. sk. (»snovi, za katere je dokazana rakotvornost pri poskusnih živalih in velika verjetnost za človeka«)


1. TALUM, D.D.

7.680,25

2. Impregnacija d.o.o.

7,68

3. GALMA d.o.o.

5,00VSOTA rakotvorne snovi III. nev. sk. ( »snovi, za katere se utemeljeno sumi rakotvornost«)


1. SCT Asfalti d.o.o.

195,30

2. LIVARNA VUZENICA D.O.O.

135,50

3. CMCELJE, CESTE MOSTOVI CELJE D.D.

117,91

VSOTA org. spojine I., II. in III. nev. sk. (1.)

1. URSA SLOVENIJA, D.O.O.

62.976,00

2. Gorenje notranja oprema – program Kopalnice Primorska 6/b, 3325 Šoštanj

20.076,80

3. Jošt hotel interier d.o.o.

15.120,20


organske spojine, izražene kot skupni organski ogljik (TOC)

1. Fibran Nord, d.o.o., Proizvodni obrat Sodražica

109.907,00

2. VIPAP VIDEM KRŠKO, Proizvodnja papirja in vlaknin d.d.

73.163,29

3. LAFARGE CEMENT D.D.

62.789,00vodikov sulfid (H2S)

1. Odlagališče nenevarnih odpadkov Lokovica

4.465,54

2. CINKARNA CELJE, D.D.

209,00

3. SIMBIO D.O.O.

177,00


vodikov cianid (HCN)

1. LIVARNA VUZENICA D.O.O.

25,77

2. GALMA d.o.o.

Radomlje

16,00

3. LAMA d.d. DEKANI

5,90


benzen

1. LAFARGE CEMENT D.D.

Trbovlje

2.614,80

2. lesna tip tovarna ivernih plošč otiški vrh d.d.

1.890,00

3. SALONIT ANHOVO D.D.

1.762,00


amonijak (NH3)

1. URSA SLOVENIJA, D.O.O.

Novo Mesto

53.760,00

2. LAFARGE CEMENT D.D.

39.868,00

3. SALONIT ANHOVO D.D.

33.102,00


fluor in njegove spojine, izražene kot HF

1. TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O.

60.209,20

2. TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE D.O.O

23.082,50

3. TALUM, D.D.

2.449,80


formaldehid (CH2O)

1. KNAUF INSULATION D.O.O., ŠKOFJA LOKA

12.800,20

2. LESONIT d.o.o.

Ilirska Bistrica

11.622,73

3. URSA SLOVENIJA, D.O.O.

8.448,00


kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd

1. STEKLARNA ROGAŠKA d.d.

123,87

2. MPI - RECIKLAŽA, D.O.O.

Črna na Koroškem

5,38

3. VALJI, D.O.O. ŠTORE

3,15


kadmij in rakotvorne spojine kadmija, izražene kot Cd (To vodijo kot posebno kategorijo v tabeli)


1. CINKARNA CELJE, D.D.

2,28


ogljikov dioksid (CO2)

1. SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.

Ljubljana

20.898.000,00

2. NAFTA - PETROCHEM D.O.O.

Lendava

18.000.000,00

3. SIMBIO D.O.O.

Teharje

10.058.658,00

Oznake: ,