Wiki razprava o Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije

Wiki razpravi o Nacionalnem programu visokega šolstva dodajamo še Wiki razpravo o Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije (RISS).

Vabimo vas, da kliknite na povezavo in vpišete svoje ideje in mnenja kar v sam tekst osnutkov obeh dokumentov. Wiki je bil narejen z namenom, da se komentarji v javni razpravi zbirajo na enem mestu.

Oznake: ,