Računsko sodišče in nepravilnosti na ARRS

Računsko sodišče od ARRS zahteva, da "izdela[..] analize, s katerimi bo ocenila, katera področja znotraj ved bo prioritetno podpirala pri razdeljevanju proračunskih sredstev, vzpostaviti ustrezno javno evidenco o sofinancirani raziskovalni opremi, ceni njene uporabe, njeni razpoložljivosti ter izkoriščenosti[...]" in "[...] mora začeti z iniciativo za spremembo zakona o raziskovalni dejavnosti, da se zagotovi evropsko primerljiv način obravnave vsebinskih pritožb prijaviteljev na razpise z vzpostavitvijo instituta varuha pravic prijaviteljev." Več v online ediciji Dela.