Kako kratkovidni so lahko politiki?

Ko dosežejo mejo svoje občine, omejitve očitno ni več - od tod in onstran je le megla. V današnjem Dnevniku gospod Bojan Kontič, menda favorit za župana Velenja, na vprašanje o novi termoelektrarni v Šoštanju (TEŠ 6) odgovarja takole:

Vsekakor podpiram. Verjetno sem eden najglasnejših zagovornikov gradnje bloka 6 TEŠ in pri zagotavljanju podpore tudi tvorno sodelujem. Argumentov stroke, ki govore v prid bloku 6, je veliko, poglavitni zame je pa je, da je blok 6 izjemno pomemben tudi za nadaljni razvoj Šaleške doline.

Odlično. Za poslanca državnega zbora, celo vodjo poslanske skupine največje politične stranke, je moralno sprejemljivo, da bo najdražja posamična investicija v Sloveniji v naslednjih letih, gradnja primerka najbolj umazane obstoječe tehnologije pridelave energije, kar termoelektrarne na lignit brez dvoma so.

In njegov glavni argument? Ker je to dobro za "nadaljni razvoj njegove doline." Toliko da veste, ko boste naslednjič izbirali kraj za eksotične počitnice. Šaleška dolina je onstran. Onstran problemov s CO2 v atmosferi, onstran klimatskih sprememb, onstran dušikovih in žveplovih oksidov, onstran podnebnih zakonov, ki jih poslanec sprejema, ko je v Ljubljani. Čista eksotika.

Oznake: