Glasba življenja

V sredo je bila v Ljubljani predstavitev slovenskega prevoda izjemne knjige dr. Denisa Nobla, enega najbolj znanih svetovnih fiziologov. Denis Noble velja za začetnika sistemske biologije (vede oziroma želje po vedenju, kako dejansko deluje celoten živ organizem, ne pa samo posamezni njegovi del(čk)i. Knjiga (sam sem prebral original v angleščini) je izjemno zanimiva, saj na enostaven način razlaga, česa vsega še ne vemo o delovanju živih organizmov, predvsem pa negira tehnicistično/redukcionistično mišljenje, da bomo s poznavanjem funkcije vsakega gena lahko ugotovili, kako deluje živ organizem. Danes namreč vemo, da so stvari na področju genetike/biologije/fiziologije mnogo bolj zapletene, en gen ima lahko več funkcij, iz enega gena lahko nastane veliko beljakovin, en gen ima lahko v kombinaciji z določenim genom eno funkcijo, v kombinaciji z drugim genom pa drugačno, in, nenazadnje, danes tudi že vemo, da DNK ni povsem nespremenljiva in da se lahko nekateri vplivi iz okolja preko tako imenovanih epigentskih vplivov prenašajo tudi na potomce (ne z vzgojo ampak prav preko genov in dedovanja). Zaradi tega bi ta knjiga morala biti obvezno čtivo za vse mlade raziskovalce, ki se spuščajo na področje genetike, in imajo vtis (povsem normalno, da dobijo takšen vtis, to ni mišljeno kot kritika), da bomo s poznavanjem funkcije vsakega od 30.000 genov v človeškem genomu razumeli celotno delovanje našega telesa. Sicer vem ,da blogi ne bi smeli biti namenjeni reklamiranju, mislim pa, da je vseeno prav, da pohvalim Nikolaja Pečenka (prevajalec knjige) in Marjana Rupnika (strokovni urednik), ki sta poskrbela, da smo to pomembno knjigo dobili tudi v slovenskem prevodu.

Oznake: