Reforma okostenelih univerz - Drzna Slovenija?

Včeraj so na ministrstvu za znanost predstavili novo strategijo (pdf) za izboljšanje stanja naše univerzitetne scene: Ambicija MVZT: s konsenzom radikalno poseči v visoko šolstvo.

Na prvi pogled gre za zelo zanimive predloge, ki bodo upajmo kmalu zaživeli tudi v praksi. Za pokušino navajam le odstavek o predlogu reforme habilitacijskega sistema. Če prav razumem, bo sedaj na nacionalni ravni le ena sama habilitacija za univerzitetnega učitelja, nato pa bo univerza sama razporejala ljudi po delovnih mestih od asistenta do rednega profesorja. To bodo po novem delovna mesta in ne habilitacijski nazivi.

Karierni sistem visokošolskih kadrov vključno s habilitacijami bomo posodobili v dialogu z visokošolskimi institucijami. Habilitacije oziroma nazive bomo ločili od zaposlitve oziroma delovnega mesta, visokošolske institucije pa se bodo lahko same odločale, na katero delovno mesto bodo zaposlili habilitiranega profesorja. Kategorije delovnih mest bodo: asistenti, docenti, izredni in redni profesorji. Asistenti bodo lahko doktorski kandidati ali mladi doktorandi, profesorji pa bodo postali z opravljeno 'habilitacijo' na univerzi. Pridobljene habilitacije bodo veljale na vseh visokošolskih institucijah v Slovenji. Le ta bo poleg znanstvenoraziskovalnih dosežkov enakovredno ovrednotila tudi pedagoško usposobljenost. Po opravljeni habilitaciji bo lahko univerza sama odločala, na katero delovno mesto bo zaposlila posameznika (torej mesto docenta, izrednega ali rednega profesorja), po presoji njegovih dosežkov in kompetenc. Raven odločanja se bo torej prenesla na univerzitetno raven. Pri tem bo lahko fleksibilnejša kot sedaj, NAKVIS bo v procesu evalvacije pregledal le ustreznost kadrovske strukture institucije. Pogoji dela in zahteve po sprotnem izkazovanju rezultatov za posamezno delovno mesto se bodo prenesli iz habilitacijskega sistema v pogoje za zasedbo delovnega mesta. Po podobnem postopku se bodo izvajale tudi habilitacije na politehnikah, pri čemer bodo kriteriji za habilitacijo različni od tistih na univerz in bodo bolj upoštevali strokovnost in pridobljene izkušnje v praksi. V obeh primerih bodo razpisi za delovna mesta odprti za namen izbire najkakovostnejših kandidatov, vključno z mednarodnim prostorom.

Oznake: , ,