V čem je bistveni razlog trenutnih težav našega raziskovalnega in univerzitetnega sistema?

Verjetno se vsi strinjamo, da se moraš danes že zelo potruditi, da najdeš kakega kolega, ki je vsaj deloma zadovoljen z razpletom bolonjske reforme univerzitetnega sistema ali pa s trenutnim načinom vrednotenja raziskovalnega dela preko abstraktnega sistema točkovanj in citatov. Vsi nekako intuitivno vemo, da je z obema sistemoma že v samem jedru nekaj bistveno narobe, a ko moramo jasno in natančno formulirati, v čem je bistvo problema, smo ponavadi hitro v novih težavah.

Ko sem nedavno pisal članek o zadnjih znanstvenih spoznanjih glede motivacije pri inovativnem delu (glej članek: Ali nagrajevanje zavira inovativnost?), mi je tudi glede problemov akademske sfere vsaj nekaj zadev postalo bolj jasnih.

Temeljni problem bolonjske reforme visokega šolstva in točkovalnega sistema vrednotenja znanosti je verjetno v preprostem dejstvu, da temelji na motivaciji 2.0 oziroma na sistemu korenčka in palice (za dodatno pojasnilo glej zgoraj omenjeni članek). Ta oblika motivacije se je sicer izkazala za učinkovito obliko povečanja produktivnosti pri algoritmičnih oblikah dela, kjer ni potrebna inovativnost, slaba pa je za spodbujanje kreativnosti. Prav inovativnost pa je bistvo tako predavateljskega kot raziskovalnega dela.

Za učinkovito vzpodbujanje inovativnosti oziroma za dobro akademsko-raziskovalno sfero potrebujemo motivacijo 3.0. Prav ta oblika motivacije je namreč ključna za povečevanje kreativnosti in temelji na avtonomiji, želji po izpopolnjevanju in smislu, ki ga vidimo v svojem delu. Bistvo motivacije 3.0 je, da izvira iz notranje želje posameznika, da bi nekaj naredil in bil v nečem dober.

Žal pa lahko motivacijo 3.0 dokaj preprosto zatremo, če nismo previdni, a če jo znamo primerno gojiti, je lahko izjemno produktivna. Očitno je, da bolonjska reforma in trenutni sistem vrednotenja raziskovalne uspešnosti zaradi tega, ker v jedru temelji na motivaciji 2.0, zavira vznik motivacije 3.0, kar posledično zmanjšuje inovativnost, povečuje pa produkcijo čim večjega števila diplomantov in raziskovalnih objav, ne glede na kvaliteto.

Tule je kratka animirana vsebina knjige Drive, ki obravnava prav motivacijo 3.0:

Oznake: ,