Kam po končani diplomi (doktoratu)?

Kolega Primož Ziherl že leta pripravlja na FMF Univerze v Ljubljani srečanja s fiziki, kjer ti predstavijo svojo karierno pot po končani diplomi, magisteriju, doktoratu. Fiziki še zdaleč ne pristanejo le v akademskem svetu, temveč se njihove zaposlitve gibljejo vse od industrijskih razvojnih oddelkov pa tja do finančnega in IT sektorja. Spisek na njegovi internetni strani je resnično fenomenalen, in pove marsikaj o raznolikostih možnosti, ki jih daje študij fizike (oz. o raznolikosti talentov ljudi, ki so končali fiziko).

Da veliko diplomiranih oz. doktoriranih fizikov najde zaposlitev zunaj akademskega sveta je verjetno v veliki meri tudi posledica tega, da je dobiti zaposlitev v slednjem v bistvu relativno težavno. Število raziskovalnih mest po inštitutih in fakultetah je zadnjih nekaj desetletij relativno konstantno (statistike za Slovenijo, ki bi to mojo trditev potrdila sicer nimam, tako da je tole bolj "po občutku"). Če traja povprečen doktorski študij štiri leta, v povprečju pa ima vsak raziskovalec le enega doktorskega študenta v danem trenutku z nekaj leti pavze med njimi, potem lahko ocenimo, da povprečen mentor v svojem akademskem življenju doktorira okoli pet študentov. Možnost za zaposlitev v akademskem svetu je tako zelo grobo ena proti pet za doktoriranega fizika.

Če sem v zgornjem odstavku le ugibal, pa so številke iz statistike American Insitute of Physics, nedvoumne. Leta 2007 je v ZDA doktoriralo nekaj čez 1400 fizikov (glej sliko spodaj). Nasprotno je bilo v akademskem svetu na novo zaposlenih (na tenure-track mestih, ki vodijo v redno "tenured" zaposlitev) le 205 posameznikov (sicer leta 2006, a številke se iz leta v leto ne spreminjajo drastično). Možnost za redno zaposlitev v akademskem svetu je torej po končanem doktoratu v ZDA nekako 1:7 (oziroma 1:5, če štejemo še zaposlitve na institucijah, ki nimajo doktorskega programa). Zanimivo je tudi, da se je število doktorjev fizike, ki jih letno sproducirajo univerze v ZDA, nekako po 1970-ih ustalilo, medtem ko število ostalih doktorandov še naprej strmo narašča.

Oznake: