Glasovi zoper psihoanalizo

Kot pod tem naslovom piše prof. dr. Metod Dolenc:
Vera v rešilno moč psihoanalize, ki so jo oznanjali Sigmund Freud in njegova šola, pojema. Kakor znano, uči Freud, da psihoanaliza leči nevroze in psihoze. [...] Zdi se pa, da so praktični uspehi Freudove šole tako zelo omajani, da navzlic velikemu številu njegovih pristašev med zdravniki in lajiki, navzlic mnogobrojnim psihoanalitičnim klinikam ni več daleč temeljit preobrat v oceni Freudovih znanstvenih metod. Čas za nove metode v kazenskem postopku, oprte na Freudovo globočinsko psihoanalizo, še ni prišel in bržčas nikoli ne pride. Prepričevalni dokaz za to vidimo v razkroju njegove šole na precejšnje število drobcev, pa tudi v dejstvu, da ga resna znanost odklanja. Ugledna revija, monakovski "Süddeutsche Monatshefte" je izdala v avgustu 1931. posebno številko pod devizo "Gegen Psychoanalyse". [...]
Tudi če ne veste, v katero obdobje sodi prof. Dolenc, vam je zadnji stavek iz citiranih odlomkov že dal slutiti, od kdaj je ta zapis. Gre za kratek zapis v okviru rubrike "Razne vesti" v reviji Slovenski pravnik iz leta 1932. (Zasluga in zahvala za "odkritje" gre Alešu Novaku.)

Vesti o zatonu vere v psihoanalizo iz leta 1932 so bile, kot bi rekel Mark Twain, očitno pretirane. Za mlajšega sodobnega bralca pa se lahko zaplete že pri razmisleku o tem, v katerem nemškem mestu je sploh izhajala omenjena ugledna revija...

Oznake: ,