Plače v visokem šolstvu

V online ediciji Dnevnika je danes zanimiva zgodba o plači Gregorja Viranta, očeta plačne reforme, pod naslovom "Plačne ambicije Gregorja Viranta vznemirile ministra Gregorja Golobiča". Bistvo povzame že prvi odstavek

Nekdanji minister za javno upravo dr. Gregor Virant se želi kot novozaposleni docent uvrstiti v najvišji plačni razred za docente, torej v 48. in ne v »začetniški« 43. plačni razred. Temu minister za visoko šolstvo Gregor Golobič po naših informacijah nasprotuje.
V nadaljevanju sem se sam sicer še marsičesa naučil, med drugim tudi tega, da je mogoče z odobritvijo ministra napredovati za 5 razredov. Z mojega vidnega polja se je plačni sistem na UL zdel izredno rigiden (ne glede na to koliko delaš, te napredovanje čaka le po toliko in toliko letih), nikoli pa nisem razmišljal toliko "out of the box", da bi naslavljal prošnje kar na ministra. Kar v prispevku ni povsem jasno razloženo, insiderjem pa je verjetno jasno, je, da je Virant očitno na fakulteti za upravo dobil učiteljsko mesto. In ne asistentsko mesto z nazivom docenta (kot ga ima npr. sicer večina docentov na FMF UL*). Za primerjavo - začetniški plačni razred docentov na asistentskem mestu je 36. Človek bi torej lahko argumentiral, da je začetniški plačni razred za docente 36. in ne 43...

Glede na to, da je Virant habilitiran kot docent na pravni fakulteti, sem na hitro še pregledal "ARRS točke" za doc.dr. na spisku pedagogov pravne fakultete UL (po abecednem redu, dlje kot prve tri se mi ni dalo iskati**): Matej Accetto 449, Matjaž Ambrož 710, Mitja Horvat 80, .... Za primerjavo Virant: 50. Seveda, biti minister za javno upravo so neprecenljive izkušnje, in je Virant verjetno za upravno fakulteto odlična pridobitev. In teh izkušenj točke ne bodo zajele. A vseeno, zanimivo bi bilo videti v katerem plačnem razredu so ostali docentski pravniki, ki po raziskovalnem delu očitno Viranta krepko prekašajo.

*Tudi sam prebivam na docentskem mestu asistenta s plačno številko 36. ARRS točke? 1062.

**Izbira abecednega reda seveda ni naključna, saj kot Matej dobro ve, najboljši raziskovalci prebivajo ali na začetku ali na koncu abecede.


Oznake: ,