Sledi študijske poti

Po podobni dokumentaciji samega začetka študija vam tokrat ponujam še fotografski zapis z drugega konca študijskega procesa.

Kaj: miselni vzorci za pomoč pri študiranju za 14 predmetov s predmetnika Pravne fakultete v Ljubljani (po eden iz prvega in drugega letnika, trije iz tretjega in devet iz četrtega).


Koliko: 201 list, nekateri od njih dvostranski, nekateri z dodatki malih pritiklin, ko je za kakšen oblaček zmanjkalo še nekaj kvadratnih cm prostora.


Kdo, kje in zakaj: absolventka Mojca, v kleti Pravne fakultete, kjer sem jo zadnjih nekaj let videval ob študijskem sprehajanju sem ter tja z vedno novimi miselnimi vzorci v roki.


Ko se je bližal njen zadnji izpit, sem jo pobaral, koliko se ji je v študijskih letih tovrstnih listov že nabralo. Izkazalo se je, da jih hrani, kar je neizogibno vodilo v pobudo, da jih razstavimo po prostoru, kjer je z njihovo pomočjo ponavljala izpitno snov, ter "dokumentiramo" za zgodovino. Miselne vzorce je sicer pripravila le za slabo polovico predmetov (in še med temi manjkajo vzorci za predmet Rimsko pravo), a vseeno je nastala kar zanimiva in obsežna zbirka domiselnih "povzetkov" učne vsebine.

Oznake: ,