Anketa o financiranju znanosti v Sloveniji

KORIS (Koordinacija samostojnih raziskovalnih institutov Slovenije) na svojih straneh vabi k izpolnitvi petminutne ankete o finaciranju znanosti v Sloveniji, ki naj bi "...članicam in članom Kordinacije (samostojnih) raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) pomaga[la] oblikovati stališča in argumente za njihova prizadevanja za boljše pogoje raziskovalnega dela in kredibilnejši sistem evalvacije projektnih predlogov."

Oznake: