Izhodišča za vizijo razvoja znanosti v Sloveniji

Nekaj konkretnih idej, ki sem jih zbral s pomočjo članov uredništva Kvarkadabre. 

BISTVO: Dobra raziskovalna sfera je zgrajena iz dobrih posameznikov, ki vodijo svoje raziskovalne programe, v okolju, ki to podpira.

Vzpostavijo naj se učinkoviti mehanizmi za neprestano zbiranje in uveljavljanje dobrih pobud.
Izhajati je treba iz zaupanja v ljudi.
Podpira naj se mobilnost ljudi in vzpostavi okolja za učinkovito izmenjevanje idej.
Dodatek: povezava na GoogleDoc dokument, kjer lahko gornje ideje tudi dopolnite.

Oznake: