Brodolom visokega šolstva in znanosti v Sloveniji?

V Dnevniku poročajo o javni tribuni, ki se je v sredo odvila na FDV. Povzemam nekaj odlomkov:
Ferdinand de Saussure, eden najpomembnejših jezikoslovcev 20. stoletja, bi na slovenskih univerzah le stežka naredil kariero. De Saussure je namreč v življenju napisal eno samo knjigo, pa še te ne sam - po njegovi smrti so jo izdali njegovi učenci - ni objavljal v tujini, ni sodeloval v mednarodnih projektih, napisal pa je vsega kakšnih 20 člankov. S točkami bi torej imel nemalo težav. Omenjena anekdota je na sredini javni tribuni /.../ izzvala nemalo smeha.
"Jaz sem kot redni profesor sveta krava, zato lahko to povem: na univerzi vladajo zaprte, kolaborantske klike, ki v zavezništvu z državo in kapitalom izvajajo teror nad akademskim delom. Na univerzi ni več dialoga, avtonomije, enakopravnosti. Pomembne so le še titule in točke. Redno zaposleni dobivajo vse več moči, med njimi še posebej redni profesorji, ki pospešujejo prekarno delo," je bil oster dr. Rastko Močnik.
Močnikove misli o razraslem prekarnem delu na univerzi so s svojimi izkušnjami ilustrirali številni mlajši visokošolski učitelji. Dr. Nikolai Jeffs, ki je diplomiral in doktoriral na ugledni angleški univerzi, je povedal, da že devet let predava na Filozofski fakulteti (medkulturne študije in drugo). Za eno uro na teden dobi (letno!) od 500 do 1000 evrov (norma za njegove redno zaposlene kolege je šest ur predavanj na teden). Ko vpraša za zaposlitev, dobi odgovor, da zanj ni ur.
Zanimiva sta tudi dva komentarja pod člankom:
Kraken: Zanimivo da jamrajo samo družboslovci, ne? Naravoslovci in tehniki delamo.
sanbenedetto: Družboslovci dovolj razmišljajo, da so sposobni artikulirati svojo situacijo. Naravoslovci in tehniki pa smo ravno prav butasti, da raje tiho delamo, čeprav vse navedeno še kako velja tudi za naše kroge!