petek, 08. januar 2010

Zdravniška potrdila za podaljšanje statusa

Zdravniška zbornica se je odločila raziskati, kako je z izdajanjem zdravniških potrdil študentom, ki so jih ti uporabljali za urejanje študentskega statusa (ali morda tudi izrednega vpisa v višji letnik) na ljubljanski EF.

Seveda je vprašanje, ali se je tega lotila na najboljši način (in kateri način sploh je najboljši oziroma pravi), kot tudi, ali je prav/zgolj Ekonomska fakulteta poseben primer, ki zahteva tak nadzor, pa tudi, kako bo (ob vprašanju varstva osebnih podatkov) poskrbljeno za čim manj boleče ločevanje primerov z resničnimi težavami od tistih s sumljivim pedigrejem.

A če in kolikor gre lahko za zlorabo sistema, bi se nemara vsi morali strinjati, da je prav, da se razišče in ustavi. (Vsi, seveda, razen tistih, ki so od tega morda imeli koristi.) V splošni javnosti bo sicer ta pobuda morda talka mnogih drugih pomislekov o delu zdravniške zbornice in zdravstva nasploh, ki bodo v svojih posplošitvah enako problematični, kot bi bilo metanje vseh študentov z zatrjevanimi zdravstvenimi težavami v isti koš. Kaj pa menite bralci Kvarkadabre?

4 komentarji:

 1. Prvo vprašanje, ki mi pade na pamet, je, ali Ekonomska fakulteta sploh sme posredovati osebne podatke Zdravniški zbornici? Čudi me, da ima zdravniška zbornica sploh kakšne pravne kompetence za tovrsten posel. Mislil sem, da je zgolj organizacija slovenskih zdravnikov z določenimi navezami z ministrstvom za zdravje, ko gre za zadeve licenc, pogodb z zdravniki, afirmacijo etičnih in strokovnih načel itd. skratka za interne medicinske zadeve. Zbornica bi kvečjemu lahko zahtevala od svojih članov, čeprav zakona tu ne poznam, da izstavijo evidence izdanih potrdil, ne pa od članic Univerze v Ljubljani, da le-te izdajo podatke o svojih študentih in njihovem (ne)nadaljevanju študija. Saj to je že skoraj perverzno! Niti štipenditor, kolikor mi je znano, nima pravice do vpogleda v uspeh svoje štipendista na katerikoli fakulteti. Izpis ocen lahko pridobi le z dovoljenjem štipendista oziroma ji ga le-ta preda. Kaj preprečuje, na primer, LEK-u, da ne bi na FMF zahteval posredovanje imen in priimkov študentov, ki prejemajo njihovo štipendijo, pod pretvezo, da so LEK-ovi uradniki podaljšali pogodbe o štipendiranju na podlagi domnevno neveljavnih potrdil, ki jih naj bi izdala FMF?

  (ZdravaPamet)

  OdgovoriIzbriši
 2. Kolikor sem seznanjen s pravili (statutom) UL, neko zdravniško potrdilo "kar tako" v osnovi ni dovolj, da nekdo, ki nima izpolnjenih pogojev, napreduje v višji letnik. Sicer je navedena ohlapna dikcija "daljša bolezen", ki omogoča zelo različna tolmačenja, vendar če bi jo fakultete kolikor toliko primerno uporabljale, potem večina študentov, ki se sklicujejo na takšne in drugačne "bolezni", ne bi bila upravičena do odpustkov. Očitno pa so na nekaterih fakultetah komisije za študijske zadeve zelo popustljive in je dovolj predložitev nekega poljubnega zdravniškega "papirja". O tem, da je ta praksa nasploh zelo razširjena, priča tudi obvestilo, ki sem ga pred kakšnim letom zasledil na vratih ordinacije svojega osebnega zdravnika. V njem je bilo navedeno, da je zdravniška opravičila za študente potrebno posebej plačati (če se dobro spomnim takratnih 5000 SIT).

  shrink

  OdgovoriIzbriši
 3. Na http://www.zdstudenti.si/dejavnosti/splosne-ambulante-askerceva/samoplacniske-storitve imajo javno objavljeno ceno "opravičila za špogojni vpis"!
  Kot da so zdravniki tisti, ki lahko določajo kaj je dovolj za pogojni vpis....
  No ja, so vsaj poceni.... (25Eur)

  OdgovoriIzbriši
 4. Res je marsikaj odvisno od tega, kakšne so pristojnosti oziroma pooblastila Zdravniške zbornice za izvajanje takšnega nadzora. Zbornica v svoji izjavi za javnost navaja, da ustrezna pooblastila ima, a bi moral sam to podrobneje preučiti, preden bi jo v celoti podprl.

  Vsekakor se zdi, da so varovani osebni podatki o posameznih študentih, ki jih Univerza verjetno Zbornici ne more kar tako razkriti. Niso pa kot taki varovani podatki o zdravnikih in izdanih potrdilih, vsaj ne po mnenju Informacijske pooblaščenke v primeru podobne zahteve s strani Komisije za preprečevanje korupcije.

  Praksa, zdravniška ali fakultetna, je res lahko raznolika. Zaračunavnje posebnih cen za izdajanje tovrstnih zdravniških potrdil nemara samo po sebi niti ni sporno - če povzroča strošek, se nemara lahko zaračuna kot vsako drugo primerljivo zdravniško potrdilo - je pa res po sporočilni plati dokaj žalostno, če se oglaševanje cene teh storitev znajde na nekih splošnih cenikih, ker namiguje na to, da je praksa bolj razširjena, kot bi si želeli.

  Se tudi strinjam, da zdravniško potrdilo še ne pomeni avtomatično pozitivne odločitve posamezne fakultete. Pri odločitvah (naj bi) se upošteva(lo) več kriterijev, kot denimo trajanje in čas bolezni glede na relevantno študijsko obdobje ter narava oziroma vpliv na študij itd.

  Moje mnenje je sledeče: absolutno je treba imeti razumevanje za tiste študente, ki se s takšnimi težavami res srečujejo. Pri teh bi bil moj edini pomislek ta, ali je zanje nujno boljša odločitev, da se denimo z večjim kosom neopravljenih študijskih obveznosti za nazaj vpisujejo v višji letnik, v katerem bodo imeli tudi zaradi tega morda še dodatne težave. A to se lahko že konkretni in včasih neodločilni pomisleki. Če in kolikor gre za zlorabo sistema, pa bi tudi zaradi teh študentov še toliko bolj zagovarjal nujo, da se takšne zlorabe preprečijo.

  V tem primeru bi se vsaj na srednji rok in za naprej pogovarjal predvsem o tem, kako to na pravno dopusten način doseči. Če za to potrebnih pristojnosti ustreznih nadzornih organov še ni, bi jih morali uvesti. Seveda bi ob tem morali poskrbeti za ustrezno raven varstva osebnih podatkov in zaupnosti razmerja zdravnik-bolnik; a ob tovrstnih pomislekih ne bi smeli dvigniti rok, češ da se ne da storiti nič.

  OdgovoriIzbriši