O tem in onem

Pred casom sem pisal o tem, kaksno vznemirjenje je med Japonskimi znanstveniki povzrocila menjava oblasti in posledicno preverjanje in ponovno ocenjevanje projektov. Na koncu se bo ocitno vse skupaj izteklo relativno dobro za Japonsko znanost. Ravno za bozic je namrec japonska vlada razkrila budget za naslednje leto - financiranje za znanost se ni zmanjsalo, prislo pa je do porazdelitev, npr. do zmanjsanja financiranja za nov milijardni superracunalnik, a povecanje sredstev za "zelene" projekte.

Recesija kaze zobe tudi v akademskem svetu. Florida State University je tako namrec zacela odpuscati tudi stalno zaposlene ("tenured") profesorje. Do sedaj so odpustili 43 "tenured" ali "tenure-track" ljudi, vecinoma na geologiji, oceanografiji in antropologiji. Zanimiv je ta izsek: "Drzava [state] Florida financira FSU glede na vpis [...] [... A studiji] znanosti skoraj nikoli niso poplacani [na ta nacin...]. Vedno je namrec veljal dogovor subvencioniranja [s strani humanisticnih oddelkov]". Vec v Science.

Po 25 letih bo mednarodna vesoljska postaja (ISS) naslednje leto koncana. Novo porocilo ameriske agencije "Government Accountability Report" ob tem kritizira NASA za njene nacrte oz. pomanjkanje le teh v zvezi z raziskavami na mednarodni vesoljski postaji. Problemi, ki jih omenja so: bliznja upokojitev "space shuttle" v letu 2010 in s tem povezana manjsa moznost prenosa tovora na ISS, nato visoki stroski izstrelitev in nobenih namenskih sredstev za raziskave, omejen cas za raziskave zaradi fiksne velikosti posadke in pa negotova prihodnost ISS po letu 2015.

Prav zabavno je, kako se poigra usoda. Pred dvema letoma je imel Maiani probleme z nastavitvijo kot predsednik italijanske raziskovalne agencije (National Research Council - CNR), ker je bil podpisnik pisma o nestrinjanju s papezevim nastopom na La Sapienzi. Sedaj pa je CNR primaknila denar za tisk kreacinosticne knjige "Evolutionism: the decline of an hypothesis", ki jo je spisal Roberto de Mattei, profesor zgodovine kristjanstva in katolicizma na Evropski univerzi v Rimu. Iz zapisa na scienceinsider nato lahko izveste, da Maiani brani odlocitev CNR za financiranje izdaje knjige, "saj je proti vsakrsni obliki cenzure", medtem ko jo Cabibbo, predsednik papeske akademije znanosti, ostro kritizira. [Za tiste, ki niste v delckarskih vodah, Maiani in Cabibbo sta oba zvezdnika italijanske teoreticne fizike, vsak od njiju je dodal crko enemu od mehanizmom - Maiani k GIM mehanizmu, Cabibbo pa k CKM matriki. Da sta oba del uciteljskega zbora na La Sapienza v Rimu, vse skupaj naredi se bolj zabavno...]

Oznake: ,