Ocenjevanje projektov po Slovensko

No, pa smo dočakali rezultate prve faze izbora projektov ARRS. Letos so očitno naredili kar nekaj sprememb (ne da bi o določenih spremembah raziskovalci prej kaj vedeli), ena najbolj zanimivih, za katero pa mi še zdaj ni jasno ali je res sprememba ali ni je ta, da očitno letos niso upoštevali kvantitativnih kazalcev (tako imenovane točke A), kljub temu, da je v razpisu pisalo, da bodo upoštevali kriterija A in B. Sam sem imel sicer v preteklosti kar precej pripomb na kvantifikacijo, kot si jo je izmislil ARRS, a to, da je bilo ocenjevanje (vsaj tako lahko sklepam iz dopisa, ki sem ga dobil) drugačno kot je bilo navedno v razpisu za projekte, pa se verjetno lahko zgodi samo v Sloveniji (med državami, ki se imajo za razvite).

Še bolj zanimivo pa je ocenjevanje mojih znanstvenih dosežkov s strani recenzentov. Lansko leto sem v rubriki treh znanstvenih dosežkov iz zadnjih petih let navedel popolnoma iste tri članke kot v letošni vlogi. A poglejmo, kako zanimivo: lansko leto so bili ti trije članki ocenjeni z oceno 4 (pomembni dosežki v mednarodnem merilu, v stiku z vrhunsko svetovno znanostjo), letos pa so ti isti trije članki dobili oceno 2 (manj pomembni znanstveni dosežki na nacionalnem nivoju). Zanimivo bi bilo vedeti (česar pa nam seveda naša ARRS nikoli ne omogoča, kar je verjetno prav tako unikatno v razvitem svetu), na osnovi česa so se recenzenti odločili za tako različne ocene za povsem iste znanstvene dosežke? Žal je to tipičen odraz stanja pri slovenskem ocenjevanju tovrstnih zadev. Več kot očitno bo Slovenija morala prehoditi še zelo dolgo pot, da bomo dosegli standarde, ki so v veljavi v razvitem svetu pri ocenjevanju znanstvenega dela in predlogov projektov.

Oznake: