Koliko fizikov (in meteorologov)?

Prav zanimivi podatki iz poročila predstojnika na zadnjem ZPS

Na Oddelku za fiziko [Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani] je v študijskem letu 2008-09 diplomirala 1000. študentka na UN študiju fizike in 100. študent na smeri Mateorologija. [...] v študijskem letu 2009-10 [..] se je vpis nekoliko povečal (za 8-12%). V prvi letnik je vpisanih 144 rednih študentov fizike, 41 meteorologije in 71 fizikalne merilne tehnike. Na vseh fizikalnih študijih je v prvem letniku še 45 izrednih študentov. Skupaj [je] brez absolventov 578 študentov, z absolventi pa 691. V prvem letniku podiplomskega študija je 19 [...], v vseh letnikih podiplomskega študija pa 59 študentov.

Oznake: ,