Neprofitne najemnine in obdavčitev

Stopnja všečnosti te novice je odvisna od tega, ali imate v družini kakšne starejše sorodnike, ki imajo za kako denacionalizirano stanovanje najemno pogodbo za nedoločen čas in za neprofitno najemnino, ali pa denacionalizacijske upravičence, ki imajo v lasti kako stanovanje s prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice z neprofitno najemnino.

Ustavno sodišče je nedavno tega odločilo, da lahko v najmeno razmerje z neprofitno najemnino po smrti takega najemnika vstopi le njegov partner, ki je z njim v taistem stanovanju živel ob uveljavitvi Stanovanjskega zakona, ne pa tudi drugi ožji družinski člani:
37. Varstvo pravnega položaja prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice in njihovim zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem je hkrati omogočilo obdobje, v katerem so se ožji družinski člani lahko prilagodili na spremenjene razmere. Načelo pravne varnosti (kot eno izmed načel pravne države iz 2. člena Ustave) namreč ne zagotavlja nespremenljivosti pravne ureditve, terja pa ustrezno dolg čas, da se naslovljenci pravnih norm lahko prilagodijo na spremenjene razmere. Od uveljavitve SZ in ZDen leta 1991 je nedvomno preteklo dovolj časa za prilagoditev.
Sodbo si lahko preberete na navedeni povezavi, kjer boste našli tudi dve ločeni mnenji. Meni da malo misliti argument, da možnost prilagoditve in iskanja drugega domovanja, ki sicer ima določen smisel v primeru otrok tovrstnih najemnikov, ni enako smiselna v primeru njihovih staršev, ki bodo po naravi stvari ob najemnikovi smrti praviloma že v visoki starosti. Po drugi strani se lahko človek tudi na splošno vpraša, ali je res prepričljiv argument, da so imeli sorodniki od leta 1991 "dovolj časa za prilagoditev", če so pa šele ravnokar izvedeli, da jim ta pravica vstopa v enako najemno razmerje sploh ne pripada.

A sodišče je odločilo in prav je, da njegovo odločitev spoštujemo. Navsezadnje ima vsaj načeloma tudi prav. Denacionalizirani upravičenci bodo prej ali slej tako odrešeni spon neprofitnih najemnin. Ali lahko pričakujemo, da bo slovenski zakonodajalec zdaj naredil še naslednji logični korak in višje obdavčil nepremičnine tistih, ki imajo to srečo, da imajo v lasti (denimo) pet ali več stanovanj ali hiš? No, pa poglejmo.

Oznake: ,