Sodne simulacije

Eden od praktičnih "laboratorijev", v katerih lahko študenti prava brusijo svoje znanje, so tudi simulacije sodnih obravnav, v katerih se sodelujoči študenti postavijo v vlogo odvetnika (ali kakega drugega pravnega praktika) in zagovarjajo določeno stališče v simuliranem sodne postopku, tako s pisnimi memorandumi kot z ustnimi nastopi pred "sodiščem".

Že nekaj let sem s simulacijami tako ali drugače povezan tudi sam. Pred nekaj tedni je tako ena od fakultetnih študentskih ekip pod mojim (v skladu s pravili bolj organizacijskim kot vsebinskim) mentorstvom začela z delom v okviru mednarodne simulacije evropskega prava ELMC, z današnjim dnem pa je stekel tudi postopek za prijavo na II. Pitamičevo vseslovensko tekmovanje, v katerega organizacijskem odboru sem in, pomembneje, v katerem študenti slovenskih fakultet tekmujejo v simuliranem postopku pred Ustavnim sodiščem RS.

Več o samem tekmovanju (ali Pitamicu) si lahko preberete na spletni strani tekmovanja; opis letošnjega izmišljenega primera lahko denimo najdete tule, prijavnico - če ste študent prava - pa tule. Vabljeni!

Oznake: ,