Pravna znanost - tretjič

O tej temi sem pisal že v svoji prvi objavi in nato zopet pred nekaj tedni. Zdaj bi se bilo nemara skoraj bolje ustaviti, saj bo sicer kljub relevantnosti za tematiko bloga kdo pomislil, da je količina pozornosti tej temi obratno sorazmerna prepričanosti o njeni podkrepljenosti. A kaj, ko sem čez konec tedna prebiral letošnji letnik Zbornika znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani in med objavljenimi razpravami naletel tudi na članek z naslovom Pravna znanost Bojana Zabela.

Profesor Zabel je zaslužni profesor na Pravni fakulteti in meni zelo pri srcu - med drugim še bolj po tistem, ko sem slišal, da je bil eden redkih, ki se je na fakulteti konec sedemdesetih let drznil postaviti po robu insceniranemu postopku, s katerim je Zveza komunistov zaradi "pomanjkanja moralno-političnih kvalitet" želela z odpustitvijo kot disciplinsko kaznijo s Pravne fakultete spraviti Franceta Bučarja. "Projekt" je sicer uspel, a ne po zaslugi prof. Zabela, ki je (morda celo edini od pozvanih članov komisije) v svoji oceni Bučarjevega znanstveno-raziskovalnega dela zapisal, da je povsem korektno.

Kakorkoli že, Zabel v članku razmišlja o pravni znanosti; predvsem o njeni vsebini in usmeritvah, a se dotakne tudi pomislekov o tem, ali je imenovanje sploh ustrezno. V uvodu tako med drugim zapiše (opomba izpuščena):
Danes se veliko (in to upravičeno) govori o dosežkih naravoslovnih in medicinskih znanosti (vesolje, biologija, fizika). Ob tem pa se včasih postavlja vprašanje, ali obstaja znanost tudi na pravnem področju. Ta prispevek na vprašanje odgovarja pozitivno in izhaja iz prepričanja, da sta pravna znanost in pravna praksa nujno in tesno povezani ter vplivata druga na drugo. Pravna znanost je še posebej lahko blizu pravnemu viru pri sodnem reševanju konkretnih primerov (glej drugi odstavek 3. člena Zakona o sodiščih). Navsezadnje pa naj razmišljanja o pravni znanosti pripomorejo tudi k določanju novih smeri v pravni znanosti in oblikovanju družbenih razmerij v njej. Ob tem sem prepričan, da lahko pravna praksa ubira prava pota le, če upošteva dosežke pravne znanosti.

Oznake: ,