Ta vesela šola

Pod tem naslovom je v novi številki Mladine izpostavljen rezultat razpisa "Izvajanje projektov za inovativne in ustvarjalne pristope k poučevanju in učenju" na ministrstvu za šolstvo. Od začetka julija do sredine septembra morata tako dve raziskovalni skupini porabiti kar 1.2 milijona evrov. In kako jim bo to uspelo?

...mariborska filozofska fakulteta dobila 438 tisoč evrov, koprska pedagoška fakulteta pa 800 tisoč evrov. Gre za ogromne zneske; približno milijon evrov je prispeval evropski socialni sklad, 200 tisoč evrov pa Slovenija, pri čemer je še najbolj presenetljivo, da morata obe instituciji denar potrošiti do 15. septembra...

Dr. Ana Vovk Korže z oddelka za geografijo mariborske filozofske fakultete pojasnjuje, da bodo za nekaj manj kot pol milijona evrov izdelali 10 tematskih učnih poti z brošuro, kartami in učnimi tablami na terenu ter učni poligon s 16 ekromediacijskimi objekti, kot je denimo rastlinska čistilna naprava...

A še večji izziv - kako potrošiti 800 tisoč evrov v dveh mesecih - je pred koprsko pedagoško fakulteto. Dekanica fakultete dr. Mara Cotič je pojasnila, da bo denar v okviru projekta porabljen za »razvoj inovativnih in ustvarjalnih pristopov k učenju in poučevanju«, za pregled odprtih vprašanj na področju vzgoje in izobraževanja in za »pilotno uvajanje modela na področju spoprijemanja z nasiljem in zdravega življenjskega sloga«. [...]Delo vključuje »branje in pregled izbrane in relevantne strokovne literature«, analize domačih in mednarodnih raziskav s področja vzgoje in izobraževanja, pregled dokumentov, smernic, poročil sodelovanja na delovnih sestankih, soočanje spoznanj in pogledov različnih znanstvenih disciplin in iskanje rešitev, »ki bodo prispevale h kakovosti slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema«. Večino denarja naj bi porabili za avtorske honorarje in plače, okrog 110 tisoč evrov pa za materialne stroške.