LHC konec 2009 pri polovični energiji

Pravkar sveže iz pekača: LHC bo v prvem delu jemanja podatkov deloval pri energiji 3.5 TeV na žarek. Energija na voljo pri trkih bo tako 7 TeV, kar je natanko pol manj od originalno načrtovane energije trkov. To je še vedno tri in polkrat več, kot imajo na voljo eksperimenti na Tevatronu - tam je namreč energija trkov 2 TeV. Seveda ni vse v energiji trkov, temveč tudi v številu le teh. Tu bo Tevatron še kar nekaj časa prednjačil pred LHC. Obeta se tako še zanimiva tekma za Higgsovim bozonom.

Odločitev za 7 TeV je posledica tega, da še vedno omogoča zanimiva odkritja v prihodnjem letu (pač precej večja energija, tako da lahko v trkih nastanejo zanimivi novi delci). Ob tem pa še vedno omogoča zanesljivo obratovanje trkalnika. Z minulim tednom se je namreč končalo testiranje več kot deset tisoč visokotokovnih povezav med magneti. Kar nekaj slabo narejenih povezav so zamenjali, testi na preostalih odsekih pa niso pokazali nobenih preostalih anomalij.

Zagon trkalnika bo potekal nekako takole. Konec 2009 bodo najprej preverili vbrizgavanje curka protonov, nato ujeli žarke v kroženje v vsaki smeri in nato povečevali energijo. Nekaj tednov po začetnem zagonu bi lahko prišlo do prvih trkov in opazovanja "fizike" v detektorjih. Po začetnem obratovanju pri 7 TeV, ko bodo imeli eksperimenti dovolj podatkov za začetne analize, bodo povečali energijo proti 10 TeV. Konec leta 2010 bodo vbrizgali tudi curke svinčevih ionov (trki le teh so zanimivi za študij kvark-gluonske plazme). Po tem bodo LHC ugasnili in začeli pripravljati mašino za trke pri energiji 14 TeV.

Dodatek: Nature je objavil daljšo novico o tem pod naslovom "LHC hopes for collisions by Christmas".