Stiri kandidatke in pol

Pred tednom dni sta imela nagovor v cernu Rolf Heuer, generalni direktor cerna, in Steve Myers, cernov direktov za pospesevalnike in tehnologijo. Heuer je govoril o pomembnih novicah glede politike cerna, med katerimi je seveda najpomemnejsa novica, da je za naslednje leto na voljo denar za prenovo obeh restavracij (upajmo, da ne bo vec potrebna borba na noz za proste stole v jedilnicah med kosilom) in pa wc-jev (medtem ko so pisarne s starinsko patino kar nekako sarmantne, pa to nekako ne velja za straniscne skoljke...). Druga pomembna novica je, da na cernova vrata trkajo stiri kandidatke in pol. Stiri kandidatke so: Ciper, Turcija, Izrael in Srbija, medtem ko je polovicna kandidatka Slovenija, ki je poslala "letter of intent" za clanstvo. Odlocitev kaj narediti s prijavami za clanstvo je prelozena do decembra, ko bo delovna skupina za geografsko in znanstveno razsiritev cerna podala svoje porocilo o tem, kako razsiriti cern (porocilo bo bolj splosno in ne bo govorilo le o teh kandidatkah).

Steve Myers je govoril o statusu LHC projekta. Pomembni poudarki iz njegovega govora so: popravilo LHC je v zamiku treh tednov za predvidenimi roki iz februarja, kar je precej obicajno pri taksnih stvareh. Kljucni problem so meritve upornosti veznikov med superprevodnimi magneti. Nekateri od teh veznikov imajo preveliko upornost. Eden takih malomarno narejenih veznikov je bil tudi vzrok za okvaro lanskega septembra. Do sedaj je bila pregledana priblizno polovica veznikov, ostale pa bodo pregledali do avgusta. Ce ne bo vecjih problemov, bo zacetni zagon LHC pri energiji 4 TeV.