Konec univerze kot jo poznamo danes?

Konec aprila je v New York Timesu izšel komentar Marka C. Taylorja, uglednega profesorja filozofije na univerzi newyorški Columbii. V kratkem besedilu se Taylor sprašuje, če ni morda prišel čas tudi za temeljito reformo univerzitetnega sistema, kakršnega poznamo danes. Ugotavlja namreč, da trenutni sistem doktorskega študija za dokaj visoko ceno ustvarja produkte, za katere na tržišču skorajda ni povpraševanja.
Ključno težavo vidi v razdrobljenosti ved na zelo veliko poddisciplin, ki medsebojno skorajda ne komunicirajo več. Ugotavlja, da so običajno že znotraj nekega oddelka na univerzi profesorji tako "specializirani", da se njihovo delo skorajda nič več ne prekriva. Opaža tudi, da prihaja zaradi takšne delitve ved na poddiscipline do "kloniranja kadrov" ko profesor za svojega naslednika vzgoji študenta, ki mu je kar najbolj podoben. Njegov sklep je, da se mora, podobno kot Wall Street, tudi ameriški univerzitetni sistem reformirati, da bo primeren za enaindvajseto stoletje. Tule je nekaj njegovih predlogov:
Taylorjevi predlogi zvenijo verjetno zelo revolucionarno in so v svojem bistvu povsem nasprotni bolonjski reformi, ki jo izvajamo trenutno pri nas in drugje v Evropi, katere bistvo je, da bi se ustvaril zgolj vtis sprememb, čeprav bi vse ostalo enako kot prej. Morda so Taylorjeve ideje zanimive vsaj kot opomin, da nimamo le ene same možnosti, kako se lotiti spreminjanja sistema.

Oznake: ,